SK CZ

Legnolandia

Legnolandia pracuje s drevom už po štyri generácie. V súčasnosti produkuje komponenty pre detské ihriská (Xiloplay), záhradný nábytok (Xilogarden) a mestký mobiliár (Xilocity). Architektonické celky (Xilobuild) sú navrhované a vyrábané v modulárnej štruktúre, určené sú na dočasné bývanie, k aktivitám vo voľnom čase, ako aj k trvalému používaniu. Konštruujeme a vyrábame s dôrazom na každý detail, uplatňujeme pritom dlhoročné skúsenosťami v oblasti práce s drevom. Vyrábame s vysokou kvalitou a trvanlivosťou, a hlavne pri zachovaní cenovej konkurencieschopnosti.

Ekologické poslanie Legnolandie je vyjadrené tým, že dôsledne využíva prírodné a obnoviteľné materiály, ako je drevo alebo recyklovateľné materiály, akými sú oceľ a polyetylén. V každom hodnotení životného cyklu našich výrobkov sme zvažovali, ako vzniknuté problémy vyriešiť. Výrobné aktivity sú dimenzované tak, aby zaťažili ekológiu na minimum a zachovali budúcim generáciám lepšie životné prostredie.

Legnolandia vo svojich procesoch používa surový materiál z "nulovej" km vzdialenosti, väčšinou z blízkych alpských lesov. Exluzívne využíva energie z obnoviteľných zdrojov: vodných elektrární, solárnych panelov a zariadení na biomasu, všetko pri plnom rešpektovaní prírody.

Z roka na rok sú vo vývoji výrobkov vytvárané kompletné rady produktov ideálne pre všetky verejné priestranstvá, a to ako v prirodzených prostrediach, akými sú parky a zelené plochy, tak aj v urbanizovaných oblastiach veľkých miest. Bio-inšpirované drevené zostavy podľa návrhu architekta Enrica Franzolini sa vyznačujú minimalistickým dizajnom, flexibilitou v  konštrukcii, ekologickými typmi povrchových úprav a stavebných materiálov. Roky štúdií a dôležitých rozhodnutí so zreteľom na využiteľnosti a modernizáciu produktov, viedli k vytvoreniu novej rady produktov podriadených každodenným potrebám detí - ideálny mix pre hru, fantáziu, prirodzenosť a cvičenie.

Žijeme uprostred lesa a pracujeme s drevom po celé generácie. Z tohto dôvodu poznáme najlepšie spôsoby, ako spracovať surový materiál a vytvoriť najlepšiu ponuku pre trh. Viac ako inokedy si uvedomujeme hodnotu prírodných zdrojov a surovín. Detské ihriská programu Xiloplay vychádzajú z dlhoročných štúdií, úvah o použiteľnosti, modernizácie a meniacich sa potrieb detí.

Riešia problémy obezity a potrieb telesnej kultúry, vrátane zábavy. Katalóg Legnolandia obsahuje kompletný sortiment vybavenia detských ihrísk v školách a škôlkach, vo verejných parkoch a na zelených plochách v mestách.

 • 29 rokov výrobných skúseností
  spoločnosti Legnolandia a 6 rokov
  servisných skúseností spoločnosti Zepelin
 • 10 rokov štandardná záruka na materál
  a výrobné chyby
 • 170 inštalácií v 70 mestách
  a obciach SR a ČR
 • Certifikáty manažmentu kvality ISO 9001 , environmentálneho manažmentu 14001 a energetického manažmentu 50001

do pozornosti

Senior fitness ABIES

Inšpirujte seniorov k aktivite. Ucelená kolekcia fitness prvkov pre nenáročné cvičenia, ktoré ocenia nielen seniori.

Veže ABIES

Detská klasika. Ucelené zostavy veží s pridruženými prvkami pre komplexný rozvoj detí každého veku.

Kolekcia STROMY

Dizajnová novinka. Netradične riešená kolekcia multifunkčných prvkov v rôznych výškach. Dajte deťom nové nápady!